Αναθερμαίνεται η τουριστική βιομηχανία και το ενδιαφέρον για κυπριακή υπηκοότητα

Το Καλοκαίρι του 2016 γέννησε πολλές ελπίδες για την κυπριακή οικονομία. Τον Ιούνιο οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 22,6% και έφτασαν τους 413.111 τουρίστες, κάνοντας αυτό τον μήνα τον δεύτερο πιο επιτυχημένο στην ιστορία του νησιού. Οι αφίξεις τουριστών από το Ισραήλ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση με 59% και ακολούθησαν οι αφίξεις από τη Ρωσία (41,6%), την Ουκρανία (40,5%), την Ελλάδα (29,7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (21,1%).

Όσο περισσότεροι τουρίστες καταφθάνουν στο νησί, τόσο περισσότερα χρήματα δαπανώνται σε όλες τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό: οι επιχειρήσεις εστίασης, διαμονής και τα καταστήματα αγαθών κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος από τα γεμάτα πορτοφόλια των επισκεπτών του νησιού. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης για όλους τους επενδυτές ακίνητης περιουσίας, που βλέπουν τις ιδιοκτησίες τους είτε να αποκτούν προστιθέμενη αξία είτε να φέρνουν υψηλά εισοδήματα από την εκμετάλλευσή τους.

Το φορολογικό σύστημα της Κύπρου προβλέπει σημαντικές ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, νέες επενδυτικές προσπάθειες αλλά και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους. Αν προσθέσουμε και το μοναδικό της κλίμα ή τη γεωγραφική της θέση, μπορούμε πολύ εύκολα να κατανοήσουμε γιατί αποτελεί έναν δημοφιλή τουριστικό και επενδυτικό προορισμό.download-98

Χορήγηση υπηκοότητας σε ξένους επενδυτές

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος εξασφαλίζει στους Ευρωπαίους πολίτες όλα τα δικαιώματα διαμονής και εργασίας που ισχύουν στους κόλπους της Ένωσης. Επιπρόσθετα, παρέχει το δικαίωμα σε επενδυτές που δεν προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίσουν την κυπριακή υπηκοότητα, με την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό τους πλάνο τηρεί κάποιες προϋποθέσεις.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αποκτήσει κάποιος την κυπριακή υπηκοότητα, ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγονται η αγορά ακίνητης περιουσίας και η επένδυση ποσών ύψους τουλάχιστον 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Οι πρόσφατες τουριστικές ροές ενθαρρύνουν τους επενδυτές να αγοράσουν ιδιοκτησίες, ώστε να τις ενοικιάσουν και να αποκτήσουν ένα σταθερό εισόδημα, αν δεν επιθυμούν οι ίδιοι να διαμείνουν σε αυτές. Η εκτόξευση του τουρισμού στο νησί προσφέρει την ασφάλεια στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας, πως, αν επιχειρήσουν να πουλήσουν την ιδιοκτησία τους, θα μπορέσουν να αποκομίσουν σημαντικά κέρδη.