Απαιτήσεις για βίζα μετοίκησης στην Κύπρο

Για όποιον ξένο υπήκοο θέλει να μετοικήσει στην Κύπρο υπάρχουν έξι κατηγορίες βίζας:

Α’ Κατηγορία:

Σε αυτή ανήκουν όσοι επιθυμούν να αυτοαπασχοληθούν στην γεωργία, την πτηνοτροφία, την κτηνοτροφία ή την αλιεία. Θα πρέπει να διαθέτουν την ανάλογη γη ή άδεια για χρήση της ανάλογης έκτασης, κεφάλαιο 250.000 Κυπριακών λιρών και να μην προκαλέσει η δραστηριότητα τους ζημία στην Κυπριακή Οικονομία.

Β’ Κατηγορία:former_visa_company_logo-svg

Με τις ίδιες προδιαγραφές με την Α’ Κατηγορία μόνο που εδώ εντάσσονται όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με δραστηριότητα ορυχείων. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να είναι 200.000 Κυπριακές λίρες.

Γ’ Κατηγορία:

Εδώ εντάσσονται όσοι επιθυμούν να ασχοληθούν με εμπορική δραστηριότητα και οι προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη της κατάλληλης άδειας, αρχικό κεφάλαιο 150.000 Κυπριακών λιρών και η δραστηριότητα να μην προκαλεί ζημία στην Κυπριακή Οικονομία.

Δ’ Κατηγορία:

Αυτή είναι οι κατηγορία για τους επιστήμονες. Θα πρέπει να υπάρχει ο ανάλογος τίτλος σπουδών, ικανά κεφάλαια για την προσωπική συντήρηση και, το κυριότερο, να είναι η ειδικότητα μέσα σε εκείνες για τις οποίες ζητάει ειδικούς η Κύπρος.

Ε’ Κατηγορία;

Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται όσοι έχουν προσκληθεί για μόνιμη εργασία στην Κύπρο, υπό την προϋπόθεση είτε δεν δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός με Κύπριους πολίτες.

ΣΤ’ Κατηγορία:

Όσοι μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν την οικονομική δυνατότητα για διαβίωση στην Κύπρο χωρίς να έχουν επαγγελματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να αποδειχθεί ποσό ίσο με 5.600 Κυπριακές λίρες ανά έτος συν 2.700 λίρες για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Τα ποσά δεν είναι δεσμευτικά και μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα.

Τα παραπάνω ισχύουν για πολίτες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Συμβούλιο Ελέγχου Μετανάστευσης. Δεν δίδεται καμία άδεια παραμονής αν ο αιτών δεν ενταχθεί σε κάποια από τις παραπάνω έξι κατηγορίες. Θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τις ανάλογες Κυπριακές αρχές για τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν την κάθε αίτηση η οποία θα πρέπει να υποβληθεί είτε πριν την άφιξη των ενδιαφερομένων στην Κύπρο είτε μέσα στο τρίμηνο παραμονής που επιτρέπει μια απλή ταξιδιωτική βίζα.

Για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η βίζα μετοίκησης χρειάζεται απλά ένα αποδεικτικό ταυτότητας και ένα έγγραφο επαγγελματικής δραστηριότητας μαζί με αίτηση για αριθμό μητρώου ασφάλισης.