Ηλικία καταλληλότητας για οδήγηση στην Κύπρο

Ο γενικός κανονισμός για την ηλικία από την οποία οι κάτοικοι της Κύπρου μπορούν να οδηγήσουν είναι τα συμπληρωμένα 18 έτη. Οι Κύπριοι μπορούν να ζητήσουν δοκιμαστικό δίπλωμα οδήγησης μετά την ηλικία των 17 ετών και έξι μηνών για αυτοκίνητα και μικρού κυβισμού μηχανές, αλλά δεν μπορούν να περάσουν οποιοδήποτε τεστ για την τελική άδεια οδήγησης πριν τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Η ηλικία των 18 ετών ισχύει και για ξένους υπηκόους, οι οποίοι μπορεί να έχουν πλήρη άδεια οδήγησης πριν την συμπλήρωση των 18. Για παράδειγμα, οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που μπορεί να έχουν αποκτήσει άδεια με τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας τους, δεν επιτρέπεται να οδηγήσουν στην Κύπρο αν δε συμπληρώσουν και το 18ο.

Τα παραπάνω ισχύουν για αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και μικρά δίκυκλα με μηχανές μέχρι 125 κυβικά. Για δίκυκλα με μηχανές μεγαλύτερου κυβισμού με ισχύ μέχρι 35kW και τρίκυκλα με μηχανές μέχρι 125 κυβικά, η νόμιμη ελάχιστη ηλικία αυξάνεται στα 20 έτη.cyprus-1379755_960_720

Για οδήγηση ακόμη μεγαλύτερου κυβισμού δικύκλων ή τρικύκλων, η ελάχιστη νόμιμη ηλικία είναι τα 24 έτη. Η ίδια είναι και η ελάχιστη ηλικία για οδήγηση οχημάτων μεταφορικής ικανότητας μεγαλύτερης των 8 ατόμων, όπως λεωφορεία ή συνδυασμό τέτοιων οχημάτων με trailer.

Για οδήγηση μικρών φορτηγών με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 3,5 τόνους και για οδήγηση mini van με μήκος όχι μεγαλύτερο από 8 μέτρα και με όχι περισσότερες από 16 θέσεις επιβαινόντων, η ελάχιστη ηλικία που προβλέπει ο νόμος είναι τα 21 έτη.

Από τις 19 Ιανουαρίου του 2013, ισχύει στην Κύπρο η Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/126/EEC, σε συμμόρφωση με την οποία μόνο όσοι μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν νόμιμη κατοικία στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης, έχουν τη δυνατότητα να περάσουν τα ανάλογα τεστ και να αποκτήσουν Κυπριακή άδεια οδήγησης.

Επί του παρόντος υπάρχει επανεξέταση του ζητήματος να επιτραπεί η οδήγηση σε άτομα κάτω των 18 ετών που είναι ξένοι υπήκοοι αλλά έχουν πλήρη άδεια οδήγησης. Δεν έχει ληφθεί ακόμη κάποια απόφαση επ’ αυτού.