Η Ανάγκη Θέσπισης Μιας Ολοκληρωμένης Aθλητικής Νομοθεσίας στην Κύπρο

Στην Κύπρο υπάρχει μεγάλη ανάγκη θέσπισης πιο ισχυρών και πιο σωστά δομημένων νόμων, ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των περιπτώσεων που ανακύπτουν καθημερινά. Πέρα από τη γενική εικόνα, χρειάζονται επιμέρους νόμοι που θα καλύπτουν κάθε άθλημα εις βάθος. Κάτι τέτοιο είναι σίγουρα χρονοβόρο και απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση και κόπο εκ μέρους των ανθρώπων του Νόμου. Ωστόσο, θα πρέπει να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα, για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του κυπριακού αθλητισμού σε κάθε επίπεδο.
Αυτό συζητήθηκε πρόσφατα και με μέλη της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής ή αλλιώς ΚΟΕ, όπου τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός στη χώρα. Πέρα από τα Cyprus Olympic Committeeαθλήματα που κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος από πλευράς δημοτικότητας και επομένως χρηματοδότησης και σωστής δομής, υπάρχουν και άλλα αθλήματα που μένουν στην αφάνεια.
Ανάμεσα στα κύρια θέματα που ανακύπτουν στον αθλητισμό, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται εκείνα που εμπλέκονται με τη βία και τη διαφθορά. Φυσικά, δεν αποτελεί η Κύπρος τη μοναδική χώρα όπου σημειώνονται τέτοια γεγονότα. Αντιθέτως, πολλές χώρες ταλανίζονται από τέτοια φαινόμενα. Ως εκ τούτου, σε όλες αυτές οι χώρες είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση φαινομένων βίας ή διαφθοράς, χρηματισμού και χορήγησ
ης παράνομων ουσιών. Στην Κύπρο, ωστόσο, φαίνεται πως σύσσωμη η κοινωνία επιθυμεί την εξάλειψη δυσάρεστων γεγονότων που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τον αμαυρώνουν.
Πέρα από τα εμπόδια που εγείρονται και αποτρέπουν τη δομή μιας ολοκληρωμένης νομοθεσίας για τον κυπριακό αθλητισμό, το μέλλον προδιαγράφεται θετικό. Αν κληθεί κάποιος να εξάγει συμπεράσματα από την έκφραση της κοινής γνώμης και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνονται ιδιωτικά, θα καταλήξει στο ότι η κοινωνία έχει αλλάξει.

Πλέον υπάρχει πραγματική ανάγκη για την αναλυτική οριοθέτηση μέσω εξειδικευμένων νόμων του κάθε αγωνίσματος. Αν γίνει αυτό, τότε η εξυγίανση είναι αρκετά κοντά και θα σταματήσουν να υπάρχουν φαινόμενα που δεν αρμόζουν στον αθλητισμό. Το Ολυμπιακό Ιδεώδες, εξάλλου, δεν ταιριάζει με αρνητικές πρακτικές και προβλήματα που μειώνουν την αξία του αθλητισμού.