Προειδοποίηση για φορολογικές ρυθμίσεις στην επανενωμένη Κύπρο

Οποιαδήποτε συμφωνία για την επανένωση της Κύπρου κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκής, εκτός αν το νέο ομοσπονδιακό κράτος που θα προκύψει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θεσπίσει δεσμευτικούς κανόνες για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπως έχει προειδοποιήσει ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Χάρης Γεωργιάδης.

Σε συνέντευξή του ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι η νέα Κύπρος πρέπει να επιβάλει τη δημοσιονομική ευθύνη, και για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αλλά και για τις ξεχωριστές ελληνικές και τουρκικές κοινότητες. Ήδη πολλοί διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συμβουλεύσει σχετικά με τα οικονομικά και δημοσιονομικά ζητήματα που μπορεί να προκαλέσει η επανένωση, παράλληλα με τις τελευταίες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του κυπριακού διχασμού.download-99

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, είναι επιτακτική ανάγκη η νέα Κυπριακή Ένωση να μην επιτρέψει στον εαυτό της να αντιμετωπίσει δημοσιονομικά θέματα και να αποτρέψει την εκτροπή ενός από τα δύο κράτη, ώστε να αποφύγει πιθανούς κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό αναφέρεται κυρίως στην μελλοντική τουρκοκυπριακή πλευρά, η οποία προς το παρόν στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική βοήθεια της Τουρκίας. Ο ίδιος εκτιμά ότι θα χρειαστεί διεθνής χρηματοδοτική στήριξη κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου, πριν από τη θέση αυστηρών δημοσιονομικών κανονισμών.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον τουρκοκυπριακό τραπεζικό τομέα, είπε, γιατί δεν υπάρχει κάποιος σχετικός παράγοντας που να γνωρίζει αρκετά για την ιδιοκτησία, την κεφαλαιοποίηση και την εποπτεία στο τουρκοκυπριακό τραπεζικό σύστημα.

Παρόλα αυτά τα θέματα πάντως ο κ Γεωργιάδης θεωρεί την επανένωση θετική και για τις δύο πλευρές. Μια διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση θα έχει τεράστια οφέλη για την ελληνική πλευρά, όχι μόνο από τη δυνατότητα άσκησης δραστηριοτήτων σε όλο το νησί, αλλά και από τη δημιουργία πρόσβασης στην, κλειστή σήμερα, τεράστια εγχώρια αγορά της Τουρκίας. Ομοίως οι Τουρκοκύπριοι θα επωφεληθούν από την πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ταμείων της και θα μπορούν να απολαύσουν την ελεύθερη συμμετοχή σε εμπορικές και οικονομικές δραστηριότητες με τον έξω κόσμο.