Τα πλεονεκτήματα της σύστασης κυπριακής εταιρείας ως offshore φορολογικό καταφύγιο

Αν δραστηριοποιείστε σε επιχειρηματικές δραστηριότητες και ψάχνετε για ένα αξιόπιστο offshore φορολογικό καταφύγιο, μπορείτε να βρείτε λύση στη Μεσόγειο. Στις μέρες μας, η Κύπρος θεωρείται ότι έχει μια από τις πιο ευνοϊκές και φερέγγυες οικονομικές νομοθεσίες. Αν και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει ορισμένα πλεονεκτήματα που μπορούν να συγκριθούν με χώρες που παραδοσιακά επιζητούν τη λειτουργία offshore εταιρειών στο έδαφός τους.

Με βάση τα προαναφερθέντα, δεν προκαλεί έκπληξη ότι η Κύπρος αποτελεί σήμερα προνομιακό προορισμό για τη λειτουργία πολυεθνικών εταιρειών. Ο συνδυασμός του επαγγελματισμού των Κύπριων δικηγόρων και της τεχνογνωσίας των Κύπριων λογιστών είναι επιπρόσθετοι λόγοι που προσελκύουν πολλές εταιρείες και πολλούς μεγιστάνες των επιχειρήσεων, ώστε να καταστήσουν έδρα τους το νησί της Αφροδίτης.download-97

Ακόμη και πριν την ένταξή της στην Ευρωζώνη, η Κύπρος είχε τη φήμη οικονομικού καταφυγίου αλλά από τη στιγμή που έχει το ευρώ ως νόμισμά της, εξελίχτηκε σε ένα από τα σπουδαιότερα επιχειρηματικά κέντρα της Ευρώπης.

Ενδεικτικό είναι ότι ορισμένες από τις σημαντικότερες, από οικονομικής άποψης, χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Καναδά, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας, έχουν υπογράψει ένα σύμφωνο εξαίρεσης αμφίπλευρης φορολογίας, κάτι που σημαίνει ότι εταιρείες και ιδιώτες που φορολογούνται στην Κύπρο δε θα φορολογηθούν και στη χώρα όπου δραστηριοποιούνται.

Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στην Κύπρο οι εταιρείες φορολογούνται σε ποσοστό 10% επί του συνόλου των κερδών, που αποτελεί τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και αυτό είναι το ανώτερο όριο, καθώς, λόγω της περίπλοκης νομοθεσίας που αφορά τις φοροαπαλλαγές, μια σωστά οργανωμένη εταιρεία με έδρα την Κύπρο μπορεί να πληρώνει πολύ λιγότερα, έως και 0%.

Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι δικηγόροι και νομικές εταιρείες στην Κύπρο που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα. Παρέχουν τεχνογνωσία και την απαραίτητη στελέχωση, ώστε να λειτουργούν εταιρείες δι’ αντιπροσώπων, σύμφωνα με το Βρετανικό δίκαιο, το οποίο είναι σε ισχύ στην Κύπρο.