10 λόγοι για να αναπτύξετε την επιχείρησή σας στην Κύπρο

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία χώρα στην οποία όλο και περισσότερες επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους εστιάζουν τις δραστηριότητές τους. Χάρη στις δεκάδες ευκαιρίες που προσφέρει, χιλιάδες επιχειρήσεις πλέον μεταφέρουν την έδρα τους εκεί. Δέκα από τους σημαντικότερους λόγους γι’ αυτό είναι:

  • H Κύπρος αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ο παράγοντας αυτός προσφέρει αρκετές ευκολίες όσον αφορά τις εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές με τις υπόλοιπες χώρες που ανήκουν στις δύο αυτές ενώσεις.
  • Η οικονομία της ανακάμπτει σημαντικά τελευταία. Χαρακτηριστικά για το 2016 εκτιμάται μια αύξηση της τάξεως του 2,9% του ΑΕΠ, ενώ για την επόμενη διετία ο ρυθμός αύξησης της οικονομίας υπολογίζεται σε 2,5%.images-54
  • Διαθέτει τον χαμηλότερο καθαρό συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 12,5 % .
  • Τα επιπλέον φορολογικά προνόμια των επιχειρήσεων, όπως η μη παρακράτηση φόρων για μερίσματα και τόκους για μη Κύπριους επενδυτές, καθώς και οι συμφωνίες που αφορούν τη διπλή φορολογία με περισσότερες από 50 χώρες.
  • Σχετικά με τη δυνατότητα του επιχειρείν, η Κύπρος κατέλαβε την 45η θέση παγκοσμίως σε σύνολο 185 χωρών, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Παγκόσμιας Τράπεζας.
  • Το σύστημα δικαίου της Κύπρου είναι βασισμένο στο Βρετανικό Κοινό Δίκαιο και εναρμονισμένο με όλες τις κοινοτικές οδηγίες και νομοθεσίες.
  • Βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα στρατηγική θέση, μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
  • Το εξαίρετο σύστημα υποδομών μεταφοράς του νησιού: Η χώρα διαθέτει δύο διεθνή αεροδρόμια που τη συνδέουν απευθείας με πολλές χώρες της Ευρώπης. Παράλληλα, υπάρχει πολύ καλό οδικό δίκτυο και δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας.
  • Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Κυπρίων: Το 44,8% του πληθυσμού ηλικίας 25-54 ετών είναι κάτοχος κάποιου πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ποσοστό το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών-μελών.
  • Η ποιότητα ζωής στην Κύπρο θεωρείται από τις καλύτερες στην Ευρώπη, χάρη στο εξαίρετο μεσογειακό κλίμα της, το πλήθος των ανεπτυγμένων υποδομών της και των ευκαιριών για απασχόληση.